1. De bedenktijd bedraagt 90 minuten voor 40 zetten met daarna 30 minuten extra voor de rest van de partij met een toevoeging van 30 seconden per zet vanaf de eerste zet. Alle zetten moeten worden genoteerd.
 2. Er wordt gespeeld volgens het laatst uitgegeven FIDE-reglement.
 3. De verzuimtijd volgens artikel 6.7 bedraagt 60 minuten. De speler die na meer dan 60 minuten voor het eerst aan het bord verschijnt, verliest de partij, tenzij de hoofdarbiter anders beslist.
 4. Tijdens de wedstrijd is het een speler verboden om een mobiele telefoon of andere elektronische hulpmiddelen bij zich te dragen. Als geconstateerd wordt dat een speler zo'n apparaat bij zich draagt, dan verliest die speler de partij. Spelers moeten hun mobiele telefoon of andere elektronische communicatiemiddelen volledig uitzetten en opbergen voordat de eerste zet wordt gedaan. De telefoon kan wel in een tas naast de speeltafel of in een jaszak bewaard worden mits de jas niet gedragen wordt. De telefoon kan ook voor aanvang van een ronde worden afgegeven bij een van de arbiters.
  Voor de spelers op de live borden is er een speciale regel. Als u op een live bord speelt, mag u geen telefoon of ander elektronisch apparaat bij u hebben. De spelers van de live borden leveren voor aanvang van de wedstrijd hun telefoon of ander elektronisch apparaat in bij de arbiter of brengen geen telefoon of ander elektronisch apparaat mee.
  Voor de spelers op de live borden is er ook een speciaal rookgebied. Als u op een live bord speelt, mag u enkel gebruik maken van dit speciale rookgebied als u wilt roken. Er is toezicht in dit gebied en toeschouwers of spelers die niet op een live bord spelen, mogen hier niet komen.
 5. Alle partijen beginnen om 18.30 uur, met uitzondering van de tweede en de laatste ronde. Die beginnen om 11.30 uur.
 6. Roken is in het hele gebouw niet toegestaan. Buiten het gebouw mag gerookt worden.
 7. In de speelzaal mag niet worden gevluggerd of geanalyseerd.
 8. Als u ingeschreven staat, moet u zich op zaterdagmiddag persoonlijk aanmelden in de speelzaal tussen 15:00 en 17:30 uur. Als u uzelf niet aangemeld hebt, wordt u van de deelnemerslijst afgehaald en niet ingedeeld. Iedereen moet spelen in de eerste ronde maar u kunt een bye opnemen voor ronde 2 of 3 in ruil voor een half punt. U kunt die bye aanvragen op het moment dat u uzelf aanmeldt in de speelzaal op zaterdagmiddag. De bye voor ronde 2 kunt u aanvragen tot het eind van ronde 1 en de bye voor ronde 3 tot het eind van ronde 2. Dit kan enkel door u persoonlijk aangegeven worden bij de hoofdarbiter. U kunt hem ook een e-mail sturen voor het doorgeven van de bye. Als u geen antwoord hebt gehad op uw bericht, is de aanvraag niet binnengekomen.
 9. Wie zonder bericht van verhindering tijdens een ronde afwezig is, wordt van verdere deelname aan het toernooi uitgesloten. Wie zich uit het toernooi wenst terug te trekken, dient dit direct aan de hoofdarbiter te melden.
 10. De indeling vindt plaats volgens de regels van het Zwitsers Systeem op rating van de FIDE. Er wordt ingedeeld met Swissmaster.
 11. Voor het eindklassement en de toekenning van prijzen gelden achtereenvolgens:
  1. Het aantal behaalde punten. Bij gelijk aantal punten worden de geldprijzen (behalve ratingprijzen) gedeeld.
  2. Onderling resultaat. Dit kan enkel als alle spelers die gelijk eindigen ook tegen elkaar gespeeld hebben. De som van de punten van de onderlinge confrontaties wordt gebruikt.
  3. Weerstandspunten. Waarbij het beste en het slechtste resultaat niet tellen.
  4. Sonneborn-Berger score. Waarbij het beste en het slechtste resultaat niet tellen.
  5. Progressieve score.
  6. Een speler komt slechts voor één ratingprijs in aanmerking, namelijk die van zijn eigen categorie.
 12. Beide witte exemplaren van de notatieformulieren en het wedstrijdbriefje worden na afloop van de partij ondertekend ingeleverd bij de wedstrijdleiding. De uitslag op het wedstrijdbriefje telt.
 13. De bepalingen van dit reglement zijn onderworpen aan de interpretatie van de hoofdarbiter.