1.         De bedenktijd per speler bedraagt 90 minuten voor 40 zetten met daarna 30 minuten extra voor de rest van de partij met een toevoeging van 30 seconden per zet vanaf de eerste zet. Alle zetten moeten worden genoteerd.

 

2.         De laatste uitgave van het FIDE-reglement is van toepassing.

 

3.         De verzuimtijd volgens artikel 6.7.1 FIDE bedraagt 60 minuten. De speler die na meer dan 60 minuten voor het eerst aan het bord verschijnt, verliest de partij, tenzij de hoofdarbiter anders beslist.

 

4.         Aan de spelers wordt gevraagd om geen telefoon, smartwatch... mee te brengen naar de speelzaal.
Mocht dit voor een speler onhaalbaar zijn, dan gelden volgende regels:

4.1 Wie speelt aan een live bord dient verplicht zijn telefoon, smartwatch... uitgeschakeld in bewaring te geven aan de toernooitafel voor de duur van de partij.

4.2 Wie speelt aan een niet live bord dient zijn telefoon, smartwatch... uitgeschakeld op te bergen in een jas of tas (die tijdens de partij niet wordt gebruikt) of uitgeschakeld naast het bord op de speeltafel leggen.

4.3 Het is voor elke speler verboden een telefoon, smartwatch... bij zich te dragen. De toernooiorganisatie maakt gebruik van detectors voor elektronische apparaten om dit verbod te handhaven, conform artikel 11.3 van het FIDE reglement.

4.4 De toernooiorganisatie is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging, diefstal... van elektronische apparatuur die wordt meegebracht naar de speelzaal.

4.5 Sancties:

Indien vastgesteld wordt dat een elektronisch toestel niet uitgeschakeld is, dan wordt - bij een eerste overtreding - de resterende bedenktijd van de betrokken speler gehalveerd, met een maximale vermindering van 10 minuten. Bij een tweede overtreding verliest de betrokken speler zijn partij.

Indien vastgesteld wordt dat een speler een telefoon, smartwatch... bij zich draagt, dan verliest deze speler zijn partij en wordt een onderzoek gestart dat kan leiden tot uitsluiting van het toernooi en de start van een procedure bij de FIDE, conform de FIDE anti-cheating regulations.

 

5.       Alle ronden beginnen om 18.30 uur, met uitzondering van de tweede en de laatste ronde. Die beginnen om 11.30 uur.

 

6.       Roken is op het gehele terrein van de HZ University verboden.

 

7.       In de speelzaal mag niet worden gevluggerd of geanalyseerd.

 

8.       Als u ingeschreven staat als deelnemer, moet u zich op zaterdagmiddag persoonlijk aanmelden in de speelzaal tussen 15:00 en 17:30 uur. Als u zich niet aangemeld heeft, wordt u van de deelnemerslijst verwijderd en niet ingedeeld.

Het is mogelijk een bye (voor een half punt) op te nemen voor ronde 2 of 3. De bye kan worden aangevraagd bij de aanmelding op zaterdagmiddag. De bye voor ronde 2 dan wel ronde 3 kan ook persoonlijk worden aangevraagd bij de hoofdarbiter tot uiterlijk het eind van ronde 1 dan wel ronde 2.

 

9.       Wie zonder bericht van verhindering tijdens een ronde afwezig is, wordt van verdere deelname aan het toernooi uitgesloten. Wie zich uit het toernooi wenst terug te trekken, dient dit direct aan de hoofdarbiter te melden.

 

10.    De indeling vindt plaats volgens de regels van het Zwitsers Systeem op rating van de FIDE. Er wordt ingedeeld met Swissmaster.

 

 11.    Voor het eindklassement en de toekenning van prijzen gelden achtereenvolgens:

 a.       Het aantal behaalde punten. Bij gelijk aantal punten worden de geldprijzen (behalve ratingprijzen) gedeeld.

 b.       Onderling resultaat (enkel voor eerste plaats). Dit kan enkel als alle spelers die gelijk eindigen ook tegen elkaar gespeeld hebben. De som van de punten van de onderlinge ontmoetingen wordt gebruikt.

 c.        Buchholz score.

 d.       Sonneborn-Berger score.

 e.       Progressieve score.

 f.        Median Buchholz score.

 g.        Een speler komt slechts voor één ratingprijs in aanmerking, namelijk die van zijn eigen categorie.

 

12.    Beide witte exemplaren van de notatieformulieren en het ingevulde wedstrijdbriefje worden na afloop van de partij ondertekend door beide spelers en ingeleverd bij de wedstrijdleiding. De uitslag op het wedstrijdbriefje telt.

 

13.    De bepalingen van dit reglement zijn onderworpen aan de interpretatie van de hoofdarbiter.

 

14.    In geval van een protest tegen een beslissing van de hoofdarbiter doet de Commissie van Beroep een finale en bindende uitspraak.

De commissie bestaat uit drie spelers en twee reserves, afkomstig uit vijf verschillende federaties. Een lid van de commissie van beroep is niet bevoegd om beslissingen te nemen in gevallen die een speler uit zijn eigen land aangaan.

De toernooidirecteur is voorzitter van de commissie van beroep maar heeft geen stemrecht. Hij kan zich laten adviseren door een deskundige.

Een protest van een speler moet aan de toernooidirecteur of diens assistent worden overhandigd binnen een half uur na afloop van de betreffende ronde.

De commissie van beroep zal een uitspraak doen voor 12.00 uur van de dag volgend op het protest.

 

15.    Om het einde van de partij op een live-bord aan te geven, moeten de koningen op twee van de centrumvelden (d4, d5, e4, e5) geplaatst worden.
Beide koningen op een licht veld voor Wit wint, beide op een donker veld voor Zwart wint, een koning op een licht veld en de andere op een donker veld voor remise.
Om er zeker van te zijn dat het einde van de partij correct wordt gedetecteerd: verplaats beide koningen tegelijkertijd
.

 

16.   De toernooiorganisatie kan op elk moment wegens onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de op enig moment geldende overheidsmaatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie,
besluiten het toernooi geen of in een aangepaste vorm doorgang te laten vinden. Onder ‘in een aangepaste vorm’ dient ook te worden verstaan het invoeren voorafgaande en tijdens het toernooi
van door de overheid voorgeschreven maatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie
.

  -- Versie 2023 --